Menu Close

เลนส์แว่นตามีกี่แบบ แบบไหนที่เหมาะกับเรา​?

Eye care profesional แว่นโปรเกรสซีฟ ทัศนมาตร

เลนส์แว่นตาแบบไหนเหมาะกับเรา ?

     เคยไหม เวลาไปตัดแว่นแล้วรู้สึกมีเลนส์ให้เลือกมากมายเลย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรละ ว่าเราควรใช้เลนส์แบบไหน เนื่องจากเลนส์แว่นตามีตั้งหลายประเภท ทั้งมองไกล มองกลาง มองใกล้ แถมยังมีเลนส์หลายระยะอีกด้วย ทำให้ไม่ทราบว่า เราควรเลือกเลนส์ประเภทไหนที่เหมาะสมกับปัญหาสายตาและความต้องการในการใช้งานของเราดี

     ก่อนอื่นมารู้จักกับประเภทของเลนส์แว่นตากันก่อนเลย โดยเลนส์จะถูก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ด้วยกัน คือ

1.เลนส์ชั้นเดียว (Single vision lens)

     เป็นเลนส์ที่เหมาะกับทุกช่วงอายุที่มีปัญหาสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาว และยังสามารถเพิ่มค่าสายตาเอียงได้อีกด้วย (แต่หากอายุเกิน 40 ปี แล้วต้องการใช้เลนส์ชั้นเดียวเพื่อแก้ปัญหา จะแก้ไขได้เพียงระยะเดียว เช่น ถ้าต้องการแว่นสำหรับอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถใส่เดินหรือขับรถได้) โดยเลนส์ชั้นเดียว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

       1.Spherical lens

     เป็นเลนส์ที่มีความโค้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่าๆกัน และจะมีความชัดที่จุดศูนย์กลางเลนส์ (Optical center) ซึ่งเมื่อผู้สวมใส่มองไปที่ขอบด้านข้างของเลนส์ จะเห็นภาพเบลอๆ โดยเลนส์ในประเภทนี้จะไม่เหมาะกับผู้ที่มีค่าสายตาสูงๆ 400-600 ขึ้นไป เนื่องจาก ค่าความเบลอของขอบด้านข้างแปลผันตามค่ากำลังเลนส์ที่เพิ่มขึ้น

      2.Aspheric lens

     เป็นเลนส์ที่มีความโค้งด้านหน้าเลนส์น้อยกว่าเลนส์ด้านหลัง ส่งผลให้ภาพบิดเบือนด้านข้างเลนส์ลดลง

 ทำให้ขอบเขตการมองเห็นกว้างขึ้น และเลนส์มีน้ำหนักเบาขึ้น

      3.Double Aspheric lens

     เป็นการขัดเลนส์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เลนส์แบบทั้งสองด้าน ส่งผลทำให้ขอบเขตและคุณภาพการมองเห็นดีขึ้น ลดภาพบิดเบือนของภาพที่เกิดการค่าสายตาสูงๆได้เป็นอย่างดี (เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าสายตามากกว่า 1,000 หรือ >10D)

2.เลนส์สองชั้น (Bifocal lens)

    เป็นเลนส์แว่นตาที่ประกอบด้วยเลนส์สองระยะที่อยู่ในเลนส์เดียว คือ ระยะมองไกลและระยะมองใกล้ โดยจะแบ่งส่วนกันระหว่างเลนส์โดยมีเส้นแบ่งมองเห็นชัดเจน ซึ่งส่วนบนเป็นโซนสำหรับมองไกล เช่น เดิน ขับรถ และส่วนล่างเป็นโซนสำหรับมองใกล้ เช่น อ่านหนังสือ อ่านเอกสาร ใช้โทรศัพท์ เป็นต้น โดยเลนส์สองชั้นใช้แก้ผู้ที่มีปัญหามองใกล้ไม่ชัดเนื่องจากอายุ (40 ปีขึ้นไป) และไม่ต้องการใส่แว่นแบบใส่ๆถอดๆ โดยเลนส์สองชั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

                  1.เลนส์สองชั้นแบบกลม

                  2.เลนส์สองชั้นแบบถ้วย

3.เลนส์ออฟฟิศ (Office lens) หรือที่เรียกว่า เลนส์เฉพาะทาง

     เหมาะสำหรับใช้มองระยะกลางและระยะใกล้ 40 เซนติเมตร – 2 เมตร ในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเลนส์ออฟฟิศนั้นตอบโจทย์ในกลุ่มคนที่นั่งทำงานออฟฟิศมากกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟ เนื่องจากโครงสร้างเลนส์ออฟฟิศไม่มีโซนสำหรับมองไกล ภาพบิดเบือนด้านข้างก็เกิดขึ้นได้น้อย ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานระยะ กลาง-ใกล้ได้ดีกว่า โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อ่านเอกสาร เป็นประจำทุกวัน 

4.เลนส์โปรเกรสซีฟ ( Progressive lens)

     เป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีปัญหาค่าสายตายาวตามวัยหรือผู้ที่มีปัญหาการมองหลายระยะ หรือผู้ที่ไม่ต้องการใส่ๆถอดๆแว่น ซึ่งเลนส์กลุ่มนี้จะช่วยตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมาก สามารถใช้มองได้ ทั้ง ไกล กลาง และใกล้ โดยที่สามารถกำหนดค่าสายตาให้อยู่ในเลนส์ชิ้นเดียวกันได้ โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์ที่ไม่มีรอยต่อของเลนส์ ทำให้มีการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นไม่ต้องใส่ๆถอดๆแว่นตา ทั้งนี้ยังเสริมบุคลิกในการใส่แว่นอีกด้วย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *