Menu Close

Multicoatlens

เลนส์มัลติโค้ท มีหลักการทำงานอย่างไร

ทำไมต้องเคลือบ multi-coat เลนส์?

  • เลนส์ที่เคลือบ Hard multi-coat หรือ HMC หมายถึง เลนส์ที่มีการเคลือบผิวทั้งการเคลือบแข็ง (Hard coat) และการเคลือบเพื่อตัดแสงสะท้อน Multi-coat ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของเลนส์ การเคลือบทั้งสองนี้เป็นกระบวนการแยกจากกัน โดยการเคลือบแข็งจะอยู่ที่ชั้นผิวในสุดติดกับตัวเลนส์ในขณะที่ multi-coat จะอยู่ชั้นถัดมาสุด
  • เลนส์เคลือบ multi-coat
ยังมีประโยชน์อย่างมากในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงน้อย ซึ่งจะยอมให้แสงเดินทางผ่านได้มากกว่าเลนส์ทั่วไปทำให้การมองเห็นดีขึ้น นอกจากนี้ในคนที่ขับรถที่ใส่แว่นตาสายตาเคลือบ multi-coat นอกจากช่วยให้การมองเห็นมีทัศนะวิสัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดแสงสะท้อนจากดวงไฟของรถคันอื่นๆ
  • เลนส์ปัจจุบันส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น CR39 (Columbia resin #39) ดัชนีหักเหแสง 1.5, MR8 (Mitsui resin #8) ดัชนีหักเหแสง 1.6, Polycarbonate ดัชนีหักเหแสง 1.59 เป็นต้น ด้วยพลาสติกมีน้ำหนักเบาและเบากว่ากระจกเกือบครึ่งหนึ่ง มีความใสให้การส่งผ่านแสงที่สูง และเหนียวไม่แตกหักง่าย (เลนส์กระจกอาจมีข้อดีที่ใสและแข็ง แต่ก็มีน้ำหนักมากและแตกหักง่ายกว่าจึงไม่ค่อยนิยมในปัจจุบัน)

ความที่เนื้อเลนส์เป็นพลาสติกจึงมีผิวที่ค่อนข้างนิ่ม ซึ่งไม่ค่อยทนต่อแรงขีดข่วน เกิดรอยต่างๆ ได้ง่าย จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการเคลือบผิว (hard coat) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความแข็งให้ทนต่อสภาพการใช้งานปกติ เช่น การทำความสะอาดด้วยผ้า microfiber ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่หากว่านำไปกระแทกวัสดุที่แข็งกว่าอย่างโลหะ เช่น ปากกา โทรศัพท์ เลนส์ยังคงเป็นรอยได้เช่นกัน

ส่วน multi-coat เป็นการเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของการส่งผ่านแสง และลดการสะท้อนแสงของเลนส์ ทั้งนี้เพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้าสู่จอประสาทตาให้ได้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นเซลรับแสงให้ทำงานได้เต็มที่จึงจะได้ภาพที่ชัด และเพื่อให้คนที่มองเข้ามาจะเห็นเลนส์ใสมากและดวงตาที่ชัดเจน และไม่มีแสงสะท้อนจากเลนส์ ซึ่งผิวที่เรียบและโค้งของเลนส์ทำให้เกิดการสะท้อน แสงประมาณ 90% ที่ผ่าน ทำให้ที่เหลืออีก 10% เป็นการสะท้อนแสง (พลาสติกจะมีการดูดกลืนแสงที่น้อยมาก) การเคลือบ multi-coat จะสามารถเพิ่มคุณสมบัติของการส่งผ่านแสงได้มากถึงกว่า 99% หรือเหลือแสงสะท้อนต่ำกว่า 1% ทำให้เราได้เลนส์ที่แสงผ่านได้เยอะ เพราะแสงเกือบทั้งหมดสามารถผ่านทะลุผ่านเลนส์ได้นั้นเอง

การเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการส่งผ่านแสงหรือลดการสะท้อนแสงนี้ อาศัยหลักการของการแทรกสอด (Interference) ของแสงที่มีขนาดความยาวคลื่น (Amplitude condition) และทิศทาง (Path condition) เฉพาะที่สร้างขึ้นจากชั้นของสารเคลือบ เพื่อทำให้เกิดการหักล้างกันกับคลื่นแสงที่เกิดการสะท้อน โดยใช้คุณสมบัติของสารเคลือบแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน เพราะสารเคลือบแต่ละชั้น จะลดแสงสะท้อนได้แค่ในบางช่วงคลื่น คลื่นแสงที่เรามองเห็น จะมีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 400-700 นาโนเมตร เพราะฉะนั้น หากเลนส์ที่มีการเคลือบป้องกันแสงสะท้อนหลายๆชั้น เพราะต้องใช้สารเคลือบหลายชนิด เลนส์จะยิ่งทำให้แสงผ่านได้มากขึ้น เวลามองผ่านเลนส์จะได้ภาพที่คมชัดกว่า

 

ปัจจุบัน การเพิ่มชั้นของสารเคลือบ ทำให้ได้ผลอื่นๆตามมา เช่น

  • การป้องกันแสงสีน้ำเงิน
  • การเพิ่มชั้นสารเปลี่ยนสี ทำให้เลนส์เป็นสีดำตอนออกกลางแดด
  • การเพิ่มความลื่น หรือป้องกันการเกาะของหยดน้ำบนเลนส์ (hydrophobic layer)
  • ลดระยะเวลาการเกิดฝ้าบนเลนส์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *