Menu Close

บรรยากาศภายในห้องวัดสายตา​

การวัดสายตา เพื่อให้ได้ค่าที่ใส่สบายที่สุด ต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐานหลายอย่าง เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดก่อน และยังต้องเอามาปรับเพื่อให้ใส่สบาย การวัดสายตานั้นเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ศาสตร์คือความรู้ความสามารถของคนวัด และการวินิฉัยค่าความผิดปกติ ว่ามีนอกเหนือจากค่าสายตา หรือมีปัญหากล้ามเนื้อตาร่วมด้วย หากมีปัญหากล้ามเนื้อตา 

การวัดสายตาแบบนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยความผิดปกติ เพราะทำให้ได้ค่าสายตาที่แท้จริงในตาแต่ละข้าง และทำให้เห็นชัดเท่ากัน เกิดการเพ่งเท่ากัน อุปกรณ์นั้นมีส่วนช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้นและง่ายขึ้น ยิ่งคุณภาพดี การใช้งานก็ยิ่งแม่นยำและรวดเร็ว 

ระยะที่ใช้วัดสายตามีส่วนสำคัญอย่างมาก มาตรฐานคือ 6 เมตร เราจะมีการเพ่งอยู่ในจุดที่น้อยมาก จนเหมือนไม่ได้เพ่ง จึงใช้ค่านี้เป็นค่ามาตรฐานของห้องวัดสายตา บรรยากาศโดยรวมก็มีส่วนสำคัญ ไม่อึดอัด ไม่มีสิ่งรกหูรกตาที่จะทำให้คนไข้ละสมาธิไปมองอย่างอื่นในขณะตรวจ มีพื้นที่มากพอให้ลองเดิน 

ทุกอย่างมีส่วนสำคัญ เราใส่ใจในเรื่องนี้ จึงเตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมที่สุด ตรวจสายตากับ นักทัศนมาตร ได้มากกว่าค่าสายตา ได้มากกว่าที่คุณคิด

eye examination room