Menu Close

Progressive Rodenstock

เทคโนโลยีอะไร ที่ทำให้ Rodenstock เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟ ที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี Design Parameter

เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างเลนส์ ที่ผู้สวมใส่สามารถเลือกออกแบบการมองเห็นได้ โดยท่านสามารถออกแบบโครงสร้างได้ด้วยตนเอง ด้วยความละเอียดคอริดอร์ถึง 0.1 มม./สเตป ทำให้สามารถเน้นพื้นที่การมองเห็นใช้งานระยะไกล กลาง ใกล้ ตามความเหมาสมในแต่ละบุคคล 

เทคโนโลยี Individual Parameter

เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล โดยการนำเอาตัวแปรที่มีผลต่อการออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟได้แก่ ความโค้งของหน้าแว่น มุมเทของหน้าแว่น ระยะห่างของแว่นตากับกระจกตา รวมถึง ระยะห่างของกึ่งกลางรูม่านตาเทียบกับจมูกแบบแยกข้าง และนำมาออกแบบเลนส์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และลักษณะของกรอบแว่น ทำให้ได้โครงสร้างเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีเยี่ยมในกรอบแว่นทุกลักษณะ แม้ว่ากรอบจะโค้งก็ตาม 

เทคโนโลยี Pupil Optimized Correction

เทคโนโลยีที่นำขนาดรูม่านตาที่มีความหลากหลาย และใกล้เคียงกับขนาดรูม่านตาจริงในแต่ละตำแหน่งการใช้งาน มาคำนวณออกแบบแก้ไข Hight Order Aberration ที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเลนส์ และ Spherical Aberration ที่เกิดขึ้นในดวงตาขณะรูม่านตาขยาย ทำให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง

เทคโนโลยี Unique Optimization

เทคโนโลยีการคำนวณออกแบบโครงสร้าง โดยการคำนวณจากตัวแปรจริงของลูกค้าแต่ละคน ค่าสายตาปกติ ค่าสายตาอ่านหนังสือ(Addition) ค่าระยะห่างรูม่านตา หรือค่าเฉพาะของกรอบแว่น เช่น ความโค้งของหน้าแว่น มุมเทของหน้าแว่น ระยะห่างของแว่นตากับกระจกตา เพื่อหาโครงสร้างที่ดีที่สุดก่อน แล้วจีงนำไปขัดด้วยเทคโนโลยีฟรีฟอร์มที่มีความแม่นยำสูงทำให้ได้โครงสร้างที่ดีเยี่ยมในทุกค่าสายตา 

เทคโนโลยี Pupil distance Optimize Inset

เทคโนโลยีการคำนวณออกแบบระยะการเหลือบตาของโครงสร้างโปรเกรสซีฟ ให้เหมาะสมกับการเหลือบมองระยะกลาง และระใกล้ของแต่ละบุคคล ทำให้ได้พื้นที่การใช้งานระยะต่างๆ กว้างขึ้น ใช้งานได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น 

เทคโนโลยี Spherical Optimization

เทคโนโลยีในการลด Base curve effect ด้วยการนำเอาค่าสายตา สั้น-ยาว มาทำการคำนวณร่วมกับความโค้งหน้าเลนส์ (Base Curve) เพื่อคำนวณหาความคลาดเคลื่อนสายตาจาก base curve effect และทำการชดเชย เพื่อกำจัดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ทำใก้โครงสร้างเลนส์ที่ได้ดีเยี่ยมในทุกค่าสายตา สั้น-ยาว และคุมสายตาได้ดีขึ้น 

เทคโนโลยี EyeLT Technology

เทคโนโลยีล่าสุดที่มีเฉพาะในเลนส์ของ Rodenstock  ซึ่งเป็นการฉีกกฎและก้าวข้ามขีดจำกัดการผลิตเลนส์ที่เคยมีมา โดยการชดเชยค่าสายตาเอียง และองสาสายตาเอียงที่เปลี่ยนไปขณะดูใกล้ ซึ่งช่วยให้การมองระยะกลางและระยะใกล้คมชัดขึ้น และที่สำคัญยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นจากเลนส์ทั่วไปถึง 25% 

เทคโนโลยี 3D Freeform

เทคโนโลยีการผลิตเลนส์แบบใหม่ที่มีอิสระในการออกแบบค่อนข้างสูง ด้วยการใช้หัวเข็มที่มีขนาดเล็กมากที่มีความละเอียดระดับไมโครเมตร และควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์ที่ผ่านการคำนวณออกแบบโครงสร้างให้เข้ากับความเป็นตัวคุณ ทำให้เลนส์ที่ผลิในโรงงานของ Rodenstock นั้นมีค่าสายตาถูกต้อง แม่นยำตามรายละเอียดของแต่ละบุคคล 

เทคโนโลยี ILT Experience

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้เริ่มต้นในการคำนวณค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นโดยการนำความโค้งของหน้าแว่น มุมเทของหน้าแว่น ระยะห่างของแว่นตากับกระจกตา มาคำนวณหาโครงสร้าง ILT (Individual Lens Technology) จึงเป็นเทคโนโลนีที่สามารถตอบโจทย์กับกรอบแว่นแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยี HOA : Hight Order Aberration Consideration

เทคโนโลยีการชดเชย HOA หรือความคลาดเคลื่อนของการหักเหบนตัวเลนส์ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณระดับสูงแบบ wavefront technology มาคำนวณร่วมกับขนาดของรูม่านตา และทำการขัดชดเชยบนเลนส์ ทำให้ได้เลนส์ที่ให้ภาพคมชัด ทั้งกลางวันและกลางคืน และช่วยลดแสงฟุ้งกระจายในเวลากลางคืน 

เทคโนโลยี Retina Focus Principle

เทคโนโลยีการคำนวณเพื่อชดเชยค่ากำลังในตัวเลนส์ โดยคำนวณอ้างอิงจากตำแหน่งสวมใส่จริง เพื่อนำมาชดเชยความคลาดเคลื่อนต่างๆ บนตัวเลนส์ เพื่อให้แสงที่ผ่านเลนส์โฟกัสที่จอรับภาพพอดี ทำให้ผู้สวมใส่ลดอาการเมื่อยล้าเมื่อต้องใช้สายตาดูใกล้เป็นเวลานาน 

เทคโนโลยี Wavefront Technology

เทคโนโลยีการคำนวณระดับสูง นำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีต่างๆ ในการออกแบบและผลิตเลนส์ ที่ต้องการความละเอียด เช่น การทำเลสิก หรือการทำเลนส์โปรเกรสซีฟ เนื่องจากสามารถช่วยจัดการความคลาดเคลื่อนของแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถชดเชยตัวแปรต่างๆ บนตัวกรอบเช่นความโค้งของหน้าแว่น มุมเทของหน้าแว่น ระยะห่างของแว่นตากับกระจกตา เพื่อนำไปออกแบบโครงสร้างเลนส์ 

เทคโนโลยี Variable Inset

เทคโนโลยีการออกแบบเลนส์ให้เหมาะสมกับระยะเหลือบตา เมื่อมีการมองในระยะต่างๆ โดยการคำนวณระยะเหลือบจากค่าสายตาและค่าแอดดิชั่น ผลทำให้ระยะกลางใกล้กว้างขึ้นจากการเคลื่อนที่ของลูกตาอยู่ตรงกลางโซนใช้งานได้ตลอดเวลา

เลนส์ในแต่ละรุ่น มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

เลนส์ที่หัวข้อ มีสีเดียวกับเทคโนโลยีด้านบน หมายความว่า จะมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่อยู่ด้านล่าง เช่น Freesign 3 สีน้ำเงิน จะได้ครบทุกเทคโนโลยีด้านล่างของเทคโนโลยีสีน้ำเงิน

 

Imperssion Freesign 3

Rodenstock
  • เลนส์ Hi-end ในอุดมคติ ด้วยความพิเศษในการปรับแต่งโครงสร้างเลนส์ ให้เข้ากับความต้องการในการใช้งาน ที่ท่านสามารถออกแบบการมองเห็นได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ Softwear ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด Impression Consulting เพื่อมอบประสบการณืใหม่แห่งการมองเห็นอย่างเป็นอิสระ 
  • ในการออกแบบเลนส์ประเภทต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยจะสามารถเลือกเหตุการณ์จำลองที่เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของท่าน ผ่านทาง Appication on computer or ipad 

เทคโนโลยีที่มีใน Impression FreeSign® 3 สามารถออกแบบเลนส์ให้เหมาะกับการใช้งานได้ครอบคลุม

Rodenstock

เลนส์โปรเกรสซีฟ Impression® 2

เลนส์โปรเกรสซีฟ Impression® 2 เลนส์ไฮเอนด์เฉพาะบุคคล ที่ให้ประสิทธิภาพการมองเห็นคมชัดและเป็นธรรมชาติสูงสุดบนกรอบแว่นทุกแบบ ด้วยเทคโนโลยี EyeLT ที่นําเอาตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากค่าสายตาได้แก่ ความโค้งหน้าแว่น (FFA) ความเทหน้าแว่น (PT) และระยะห่างระหว่างเลนส์ถึงกระจกตาของผู้ สวมใส่ (CVD) มาคํานวณหาโครงสร้าง (Individual Parameter)

เลนส์โปรเกรสซีฟ Multigressiv MyLife® 2

เลนส์โปรเกรสซีฟ Multigressiv MyLife® 2 เลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการทางค่าสายตา และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี EyeLT® และเทคโนโลยี Pupil Optimized Correction จึงได้เลนส์ที่มีพื้นที่การใช้งานกว้างตรงกับความต้องการ และมีความคมชัดในทุกระยะและทุกสภาวะแสง เหมาะสำหรับผู้ทีมีค่ากำลังสายตาที่ซับซ้อน หรือมีค่าสายตาต่างกันในตาสองข้าง ในการออกแบบเลนส์ประเภทต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยสามารถเลือกเหตุการณ์จําลองที่เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของท่าน ผ่านทาง Application บน iPad หรือคอมพิวเตอร์

Rodenstock

เลนส์โปรเกรสซีฟ Multigressiv MyView® 2

เลนส์โปรเกรสซีฟ Multigressiv MyView® 2 ด้วยเทคโนโลยี Unique Customization และ PD-Optimized Inset ที่มีการคํานวณโครงสร้างแบบคู่ต่อคู่ โดยใช้ค่าสายตาและ RD จริง และคํานึงถึงตําแหน่งการทํางานร่วมกันของตาทั้งสองข้าง จึงได้โครงสร้าง เลนส์ที่กว้างและคมชัดทุกระยะการใช้งานเลนส์ (BC)

เลนส์โปรเกรสซีฟ Progressiv PureLife Free®2

เลนส์โปรเกรสซีฟ Progressiv PureLife Free®2 ให้มุมมองที่กว้างกว่า โดยเพิ่มตัวเลือกของความโค้งของเลนส์ เพื่อให้เหมาะสมกับกรอบแว่นที่ท่านเลือกใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Spherical Optimization) อิสระในการเลือกโค้งเลนส์ (BC)

เลนส์โปรเกรสซีฟ Progressiv Life Free®2

เลนส์โปรเกรสซีฟ Progressiv Life Free®2 คุณภาพสูงเพิ่มความคมชัดและมุมมองให้กว้างขึ้น ผลิตด้วย Freeform Technology ที่มีความละเอียดในการขัดระดับไมครอน รองรับ Base Curve ได้ 13 ค่า มีเทคโนโลยร EyeLT ชดเชยค่าสายตาเอียงที่เปลี่ยนไปขณะมองใกล้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *