Menu Close

การตรวจสายตาเด็ก

     สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้ว ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่มักต้องการให้ลูกมีสุขภาพสมบรูณ์และแข็งแรง รวมทั้งได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการของลูกได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพ สังคม และทักษะอื่นซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ปัญหาทางด้านสายตานั้นสังเกตเห็นได้ยากและอาจถูกมองข้ามไปได้ง่ายกว่าปัญาทางด้านพัฒนาการอื่นๆในเด็ก 
 
      ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรพาเด็กไปรับการตรวจสายตาจากหมอสายตาหรือ นักทัศนมาตร ตามเวลาที่ควรเป็น ทั้งนี้ American Optometric Association (AOA) ได้ให้คำแนะนำเป็นตารางเวลาในการตรวจในกรณีของเด็กที่ไม่ใช่กลุมเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติ ดังนี้
 
1. ให้รับการตรวจสายตาเด็ก ครั้งแรกในช่วงอายุ 6 เดือน กุมารแพทย์จะเป็นผู้ตรวจ
2. การตรวจสายตาเด็กอีกครั้งในช่วงอายุ 3 ปี แนะนำให้ตรวจกับนักทัศนมาตร
3. การตรวจสายตาเด็กในช่วงอายุ 6 – 18 ปีให้ตรวจก่อนเข้าเรียนชั้นประถม 1 ครั้งแล้วตรวจซ้ำทุกๆ 1 ปี 
 
      ในการตรวจสายตาเด็กแต่ละครั้ง หากได้รับการตรวจตามหลักทัศนมาตรศาสตร์แล้ว หลักการปฏิบัติคลินิกสาขาทัศนมาตรได้กำหนดไว้ว่า การตรวจสายตาเด็กควรได้รับการตรวจอย่างน้อยตามรายการ ดังต่อไปนี้
– ทะเบียนและประวัติส่วนตัวทางการแพทย์
– การตรวจ Visual Acuity
– Color Test (โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย)
– การตรวจค่าสายตา (Modified Clinical Technique – MCT)
– Cover Test
– Near Point of Covergence
– Stereopsis
– Positive and Negative Fusional Vergence
– Versions
 
     การตรวจสายตาเด็กเหล่านี้ใช้เวลา ซึ่งอาจไม่สามารถตรวจได้หมดในเวลาเพียงครั้งเดียว จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือทั้งเด็กและผู้ปกครองในการมาตรวจตามการนัดติดตามด้วย เมื่อการตรวจสายตาเด็กเสร็จสิ้นแล้ว พ่อแม่และผู้ปกครองควรฟังผลสรุปการตรวจ รวมทั้งข้อแนะนำในการดูแลสายตาและสุขภาพตาของเด็กซึ่งจะช่วยให้พัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนที่ 80 – 90% ของการเรียนรู้และพัฒนาการในการเรียนนั้นเกิดขึ้นได้ผ่านสายตาที่ดีเท่านั้น ในงานวิจัยหลายงานพบกว่าเด็กจำนวนไม่น้อยกว่า 2 – 7% มีโอกาสหรือความเสี่ยงในการเกิดภาวะสายตาขี้เกียจขึ้นได้ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาทางด้านสายตาก็จะกลายเป็นความพิการถาวรตลอดชีวิตอย่างน่าเสียดาย 
     ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เด็กควรได้รับการตรวจสายตาอย่างเต็มที่และถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย ปีใหม่นี้พาบุตรหลานของท่านมารับการตรวจจากหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรกันหรือยังครับ 😊
 
แหล่งข้อมูล:
– AOA Board of Trustees and AOA Evidence-Based Optometry Guideline Development Group. Comprehensive Pediatric Eye and Vision Examination, American Optometric Association (AOA), St. Louis: MO., USA.
Cr อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ริเริ่มทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *