Menu Close

ความแตกต่างระหว่างสายตายาว กับ สายตายาวตามอายุ

Eye care profesional แว่นโปรเกรสซีฟ ทัศนมาตร

ความแตกต่างระหว่าง “สายตายาว” กับ “สายตายาวตามอายุ”

คนสายตายาวไม่ใช่คนสูงอายุเสมอไป? คนสูงอายุทำไมต้องมีสายตายาว?

สายตายาวมี 2 ประเภท ได้แก่

  •  สายตายาว ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Hyperopia เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการหักเหแสง (Refractive Error) เช่นเดียวกันกับสายตาสั้นหรือสายตาเอียง สายตายาวเกิดจากความโค้งของกระจกตาที่โค้งน้อยกว่าปกติ หรือเกิดจากความยาวลูกตาที่สั้นกว่าปกติ ทำให้แสงที่เข้ามาในลูกตาของเราไปตกที่หลังจอประสาทตา ทำให้การมองเห็นภาพไม่คมชัด เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่คนสูงอายุ แก้ไขได้ด้วยเลนส์บวกหรือเลนส์นูนเพื่อให้แสงหักเหตกลงบนจอประสาทตาพอดี โดยการสวมแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์
  • สายตายาวตามอายุ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Presbyopia เป็นความผิดปกติที่เกิดจากเลนส์ตาเริ่มแข็งตัวสูญเสียความยืดหยุ่นจากอายุที่มากขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ดึงเลนส์ตาทำงานหนักขึ้น ทำให้การเพ่งมองในระยะใกล้ (Accommodation) ทำได้ยากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อต้องใช้โทรศัพท์หรือต้องอ่านหนังสือจะต้องยืดแขนออกไปให้ไกลขึ้นถึงจะสามารถมองได้ชัด หรือมีอาการเมื่อยล้า ปวดตึงขมับเมื่อต้องทำงานระยะใกล้นานๆ ไม่สามารถทำงานระยะใกล้ได้นานเหมือนแต่ก่อน เป็นต้น อาการเหล่านี้เป็นอาการบ่งชี้ถึงสายตายาวตามอายุ ซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 40 ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น และเริ่มคงที่เมื่ออายุประมาณ 55-60 ปี ซึ่งค่าสายตายาวตามอายุนี้จะเรียกว่าค่า (Addition) ซึ่งไม่ใช่ค่าสายตาสั้น ยาว เอียงตามปกติที่เกิดจากระบบหักเหแสง
Eye care profesional แว่นโปรเกรสซีฟ ทัศนมาตร

ทำไมถอดแว่นมองใกล้ชัดกว่าใส่แว่น?

     ปัญหาที่หลายคนในวัย 40 ปีขึ้นไปอาจเจอหรือสงสัย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ เพื่อให้การอธิบายเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงจะขอยกตัวอย่างเคสที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหนึ่งเคส

      ลูกค้าเพศชายอายุ 45 ปี ประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการ ณ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

จากการซักประวัติพบว่า

 ” ใส่แว่นเดิมมองระยะไกลไม่มีปัญหาใดๆ แต่ลูกค้าประสบปัญหามองระยะใกล้ไม่ค่อยชัด เป็นมาประมาณ 2 ปี มีอาการปวดบริเวณขมับและหัวคิ้วทั้ง 2 ข้างในขณะที่ทำงานคอมพิวเตอร์และงานเอกสารนานๆ รวมทั้งการใช้โทรศัพท์เริ่มรู้สึกไม่สบายตาแต่รู้สึกสบายตาขึ้นหากถอดแว่นตาออกเมื่อต้องการใช้งานระยะใกล้ “

ค่าสายตาของแว่นที่ลูกค้าใส่มา         R: -1.75

                                      L: -1.75

ทำการตรวจวัดค่าสายตาใหม่ได้

                         Auto Refraction              R: -1.73 -0.59 x149

                                                          L: -1.81 -0.22 x53

                        Monocular Subjective         R: -1.50 -0.25 x135   VA 20/20

                                                          L: -1.75 -0.25 x50     VA20/20

                        BVA                             R: -1.50 -0.25 x135   VA20/20

                                                          L: -1.75 -0.25 x50      VA20/20

                        BCC        +1.50

                        Final  BVA         R: -1.75

                                             L: -1.75

                       ADDITION +1.50 D

สรุปผลการตรวจ

       เมื่อดูที่ค่า Final ซึ่งเป็นค่าสายตาที่จะจ่ายให้ลูกค้าใช้งานจริง ค่าสายตาที่ใช้มองไกลคือสายตาสั้น -1.75 D และมีค่าสายตายาวตาอายุ +1.50 D การที่ลูกค้าท่านนี้ถอดแว่นออกเวลาที่ต้องการใช้งานระยะใกล้แล้วรู้สึกชัดเจนกว่าใส่แว่น เพราะว่า เมื่อนำค่าสายตาสั้นของลูกค้ามาหักลบกับค่าสายตายาวตามอายุ (สายตาสั้นและสายตายาวไม่ได้หายไปไหน) จะได้ค่าสายตายาว -0.25 D ซึ่งเป็นค่าวายตาที่เข้าใกล้ 0.00 D (ค่าสายตาปกติหรือไม่มีค่าสายตา)

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าท่านนี้

       จ่ายเลนส์โปรเกรสซีฟซึ่งเป็นเลนส์สำหรับการแก้ไขปัญหาผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ เพื่อให้เข้ากับ Life Style ชีวิตการทำงาน เพราะเลนส์โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้สายตา สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกระยะการมอง (ไกล กลาง ใกล้) ตัวเลนส์สวยงามไร้รอยต่อช่วยปรับให้บุคลิกภาพดีขึ้นเพราะไม่ต้องคอยถอด – ใส่แว่นตาเมื่อมีการเปลี่ยนระยะการมอง

       อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอเหตุการณ์ และเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป ค่าสายตายาวตามอายุจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้น หากท่านใดที่อายุอยู่ในช่วงประมาณ 40 ปีและมีอาการปวดเมื่อยล้าตาไม่สบายตาเมื่อมองในระยะใกล้ หรือระยะเวลาในการทำงานในระยะใกล้น้อยลงเนื่องจากอาการปวดศีรษะปวดคอ ควรมาตรวจสุขภาพสายตากับร้านแว่นตาที่มีนักทัศนมาตร เพื่อตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด และแนะนำการใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับ Life Style ชีวิตของแต่ละบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *