Menu Close

แว่นตา เบทเทอร์อาย โดย นักทัศนมาตร

ตรวจสายตาโดย นักทัศนมาตร เลนส์ป้องกันแสง เลนส์สายตายาว เลนส์โปรเกรสซีฟ คอนแทคเลนส์ เลนส์โปรเกรสซีฟ

แว่นตาเบทเทอร์อาย โดย นักทัศนมาตร

FULL EYE REFRACTION BY DOCTOR OF OPTOMETRY
” ตรวจสายตาอย่างละเอียด โดยนักทัศนมาตรปริญญาเฉพาะทางด้านสายตา 6 ปี และได้รับในอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ สามารถเจาะลึกทุกปัญหาสายตา พร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียด ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ที่เกิดจากค่าสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา “

เลนส์โปรเกรสซีฟช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดของวัตถุได้อย่างชัดเจน ในขณะที่เลนส์ป้องกันแสงช่วยลดการสะท้อนและป้องกันการเข้าถึงของแสง UV และเลนส์สายตายาวช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนแม้ว่าคุณจะมองไกล
ห้องวัดสายตา แว่นตา ทัศนมาตร เลนส์ Lens optometry

Myopia management มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การควบคุมสายตาสั้นในเด็ก

มั่นใจเรื่องความสะอาดและปลอดเชื้อ

ทัศนมาตร

จากสถานการณ์ COVID-19 ร้านเรายังเปิดให้บริการตามปกติ

เพื่อความปลอดภัย เราจึงมีมาตรการของร้าน ดังนี้

ทำความสะอาดแว่นทุกตัวเมื่อลูกค้าลองใส่ ด้วยแอลกอฮอล์ 

ทำความสะอาดร้านทันทีเมื่อลูกค้าออกจากร้าน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เดทตอล

ทำความสะอาดอุปกรณ์ตรวจทุกครั้ง ก่อนและหลังจากทำการตรวจ ด้วย แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ เดทตอล

นักทัศนมาตรผู้ตรวจ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ขอให้ลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในร้าน ยกเว้นขั้นตอนบางขั้นตอน อาจจะขอให้ลดหน้ากากลง เพื่อความแม่นยำ

ตรวจสายตาโดย นักทัศนมาตร  เลนส์ป้องกันแสง เลนส์สายตายาว เลนส์โปรเกรสซีฟ  คอนแทคเลนส์ เลนส์โปรเกรสซีฟ แว่นตา เลนส์ตัดแสง

เพื่อเป็นการลดความแออัด สามารถนัดก่อนเข้ามาตรวจ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงครับขั้นตอนการตรวจสายตาของนักทัศนมาตร

เพื่อการวินิจฉัยที่ครอบคลุมมากขึ้น

Rodenstock

DNEye Scanner 2+ ​

          

       DNEye® DNEye® Scanner 2+ จะวัดค่าสายตาที่สัมพันธ์กับขนาดรูม่านตาของแต่ละบุคคล ลักษณะเฉพาะของกระจกตาและความลึกของช่องด้านหน้าดวงตา (Anterior chamber of eye) และการวัดเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติม นั่นคือ 

การวัดความยาวของดวงตาในเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งความผิดปกติของเลนส์ตา (ต้อกระจกและนำมาร่วมคำนวณในการผลิตเลนส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเลนส์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้:

       ได้รับการตรวจสุขภาพดวงตาพร้อมกันถึง 3 แบบในขั้นตอนเดียว นั่นคือ การแสกนกระจกตา cornea topography และตรวจความใสของเลนส์ตา คัดกรองต้อกระจก ด้วยฟังก์ชัน pachymetry และตรวจความดันลูกตา (Intra ocula presure) ด้วยฟังก์ชัน tonometry ของ DNEye® Scanner 2+


บรรยากาศภายในห้องวัดสายตา​

      การวัดสายตา เพื่อให้ได้ค่าที่ใส่สบายที่สุด ต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐานหลายอย่าง เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดก่อน และยังต้องเอามาปรับเพื่อให้ใส่สบาย การวัดสายตานั้นเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ศาสตร์คือความรู้ความสามารถของคนวัด และการวินิฉัยค่าความผิดปกติ ว่ามีนอกเหนือจากค่าสายตา หรือมีปัญหากล้ามเนื้อตาร่วมด้วย หากมีปัญหากล้ามเนื้อตา   

 

บรรยากาศภายในห้องประกอบแว่น ​

        การประกอบแว่น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสวยงามก็ต้องมาคู่กัน เพราะแว่นตานั้นเป็นเหมือนเครื่องประดับที่สามารถส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกดีขึ้น เพราะฉะนั้นแว่นจึงต้องสวยงาม นักทัศนมาตรต้องให้ความสำคัญ ตรงจุดนี้เช่นกัน  ตรวจสายตาโดย นักทัศนมาตร เลนส์ป้องกันแสง เลนส์สายตายาว เลนส์โปรเกรสซีฟ คอนแทคเลนส์ เลนส์โปรเกรสซีฟ แว่นตา เลนส์ตัดแสง

PROMOTION

B.I.G. Biometric Intelligent Glasses

Rodenstock

       จะดีแค่ไหน หากสามารถตรวจสุขภาพดวงตา ได้ถึง 3 อย่างด้วยเครื่องตรวจเครื่องเดียว และยังสามารถนำเอาสิ่งที่เครื่อง DNEye Scanner2+ วัดได้ มาร่วมคำนวณค่าเพื่อผลิตเลนส์ แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งทำให้การมองเห็นของบุคคลที่ใช้ แว่นโปรเกรสซีฟ และ เลนส์สายตา RODENSTOCK WITH DNEYE มีการมองเห็นผ่านเลนส์ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด 

SERVICE

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

บริการตรวจค่าสายตาด้วย อุปกรณ์มาตรฐาน
และห้องตรวจระยะมาตรฐาน 6 เมตร
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา
แก้ไขอาการปวดตา โดยนักทัศนมาตรที่มีใบอนุญาต
ให้ทำการประกอบโรคศิลปสาขาทัศนมาตร

ตรวจสุขภาพภายนอกดวงตา

บริการการตรวจสุขภาพดวงตาส่วนหน้า
ตรวจดูต้อกระจก กระจกตา ม่านตา รวมถึงเลนส์ตา เพื่อร่วมวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
ตรวจความดันลูกตา ตรวจดูแผนภูมิกระจกตา
ด้วยเครื่อง DNEYE

ให้บริการ เลนส์โปรเกรสซีฟ

บริการตัดเลนส์และประกอบเลนส์
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน การวัดการประกอบ
แบบละเอียดด้วยอุปกรณ์สำหรับการวัดพารามิเตอร์
โดยเฉพาะ สามารถเลือกที่จะใช้แว่นที่นำมาเองได้

การให้ความสำคัญในการตรวจสายตาเด็ก

      สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้ว ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่มักต้องการให้ลูกมีสุขภาพสมบรูณ์และแข็งแรง รวมทั้งได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อมในพัฒนาการของลูกได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพ สังคม และทักษะอื่นซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ปัญหาทางด้านสายตานั้นสังเกตเห็นได้ยากและอาจถูกมองข้ามไปได้ง่ายกว่าปัญาทางด้านพัฒนาการอื่นๆในเด็ก  

การตรวจสายตาในผู้ใหญ่และการจ่ายแว่นโปรเกรสซีฟ

      ปัญหาสายตาในผู้ใหญ่ มีทั้งแบบเกิดขึ้นภายหลัง และเกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก การได้รับการตรวจสายตาที่ได้ค่าที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่สามารถให้ค่าได้แบบละเอียดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำแล้ว เรายังสามารถประเมินได้ถึงปัจจัยอื่นที่จะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นได้ด้วย ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยนั้นๆออกไปได้ การประกอบแว่นก็เป็นสิ่งสำคัญ 

OPTOMETRIST

แผนที่ ร้านแว่นตา เบทเทอร์อาย โดยนักทัศนมาตร สาขาบางใหญ่