Menu Close

DNEye and Biometric Intelligent Glasses

Rodenstock

DNEye ในที่นี้หมายถึง เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีชื่อ เต็มๆว่า DNEye Scanner 2+ ซึ่งทางร้านมีเครื่องมือชิ้นนี้ และส่วนมากใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในการมองเห็น ซึ่งความสามารถของเครื่อง DNEye ยังสามารถหาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆของดวงตา เช่น ความยาวลูกตา, center of rotation  เมื่อได้ค่าพวกนี้แล้วและส่งไปยังต้นสังกัดที่เยอรมัน ทางนั้นจะทำการสร้างเลนส์ จากการทำ “โมเดลอายเฉพาะบุคคล” ซึ่งตามปกติ จะทำการผลิตเลนส์ตามโมเดลอาย ที่เป็นมาตรฐาน  (gullstrand model eye) โดยเลนส์ทุกคู่ในโลก ตามปกติจะใช้โมเดลอายมาตรฐานในการผลิต และ 85% ไม่ตรงกัน ทำให้รู้สึกถึงความไม่พอดี ไม่สบายตา หรือปรับตัวยาก DNEye จึงเข้ามามีบทบาทมากในเรื่องนี้ และเฉพาะเจาะจงว่า ต้องสั่งเลนส์จากร้านตรงเข้าโรงงงานเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทย มีเครื่อง DNEye เพียงไม่กี่เครื่อง และ อยู่ในมือผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักทัศนมาตร และรู้ถึงคุณสมบัติของเครื่องยิ่งน้อยกว่า และเราเป็นักทัศนมาตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านนี้ ทำให้ผู้ที่จะเข้ามารับบริการ จะได้ประโยชน์มากที่สุด 

ทำไมต้อง DnEye

โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบโครงสร้างเลนส์จะยึดตามพารามิเตอร์ของดวงตาตามแบบ Gullstrand’s eye model ซึ่งในการออกแบบเลนส์หรือเครื่องมือเกี่ยวกับตามนุษย์ ซึ่งค่าพารามิเตอร์ จะเป็นค่าเฉลี่ยจากการศึกษาของ อัลล์วาร์ กูลล์สตรานด์ จักษุแพทย์ชาวสวีเดน เรียกได้ว่าเป็น model eye ในอุดมคติ ในโลกนี้มีประชากรถึง 7.5 พันล้านคนดวงตาของทุกคนล้วนแตกต่างกันออกไป ถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายจะขอเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่จะมีมีลักษณะเฉพาะบุคคล ที่จะไม่ซ้ำกับใครเลยการนำค่ามาตราฐานตาม model eye มาคำนวนโครงสร้างเลนส์ก็จะได้โครงสร้างเลนส์ที่เป็นโครงสร้างมาตราฐานซึ่งอาจไม่ได้เหมาะกับดวงตาของเราจริงๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบัน ให้เราสามารถวัดพารามิเตอร์ของแต่ละบุคคลเพื่อ นำมาออกแบบโครงสร้างเลนส์ได้ โดยการใช้เครื่อง Dneye scaner สามารถวัด ความยาวลูกตา ความหนากระจกตา ขนาดรูม่านตาขณะแสงจ้าและแสงสลัว แล้วทำการส่งค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ไปคำนวนออกแบบเลนส์ 

นอกจากนี้ DnEye option ยังคำนึงถึงการมองเห็นภาพด้านข้าง กล่าวคือ ระบบการมองเห็นของมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ระบบย่อย การจะมองเห็นภาพที่ดีได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของการมองเห็นทางด้านข้างและการมองเห็นตรงกลาง  

การมองเห็นด้านข้างจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นและรับรู้ทิศทาง ส่วนการมองเห็นตรงกลางจะช่วยทำให้เราให้เรามองวัตถุที่สนใจ ยกตัวอย่างเช่นการขับรถอยู่บนท้องถนน ระบบการมองเห็นด้านข้างจะทำหน้าที่เตือนให้เรารู้ว่ามีวัตถุบางอย่างอยู่ด้านข้าง และส่งคำสั่งให้เราใช้ระบบการมองเห็นตรงกลางเข้ามารับภาพ หากการมองเห็นด้านข้างดี ก็จะทำให้กระบวนการคิดและตัดสินใจในถานะการณ์นั้นรวดเร็วขึ้น

 

DNEye

เทคโนโลยี DNEye® จะมอบประสบการณ์การมองเห็นที่เป็นธรรมชาติโดยทำงานร่วมกับสมองของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นที่คมชัดมากขึ้นในระยะใกล้และระยะกลาง มากถึง 40% และช่วยรองรับการทำงานของสมอง ด้วยการมอบการมองเห็นที่คมชัดยิ่งขึ้นและกว้างมากขึ้น 8.5 องศาที่ใกล้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *